Poradenské služby v oblasti systémové integrace a přípravy ICT projektů

Pokračovat

O nás

Společnost Business Solution Consulting s.r.o. byla založena v roce 2016 odborníky s mnohaletou praxí v oblasti ICT.

Jsme společnost zaměřená na poskytování konzultačních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, systémové bezpečnosti a projektového řízení.

V oblasti nabízených řešení spolupracujeme se specializovanými a respektovanými společnostmi s garancí kvality dodávek a služeb.

Naše služby poskytujeme zejména pro zákazníky v segmentu Public, Utility a HealthCare.

Služby

Solution

Máte rámcovou představu o cílovém řešení, ale nevíte, jak takové řešení navrhnout? Pokud se skládá z podsystémů, jak je integrovat? Máte představu o požadavcích na řešení nebo produkt, ale nevíte, kdo by mohl být vhodným dodavatelem? Hledáte společnost, která zajistí komplexní služby v oblasti systémové integrace, nebo jen hledáte kvalitní produkt?

Systémová integrace

 • Komplexní služby systémové integrace od návrhu infrastruktury pro podporu vašich procesů až po koordinaci a řízení činností dodavatelů podsystémů.

Návrh a dodávky dílčích řešení a služeb

 • Identity & Access Management
 • Řešení pro Internet věcí (IoT)
 • Služby řízení bezpečnosti (Security Operation Center)
 • Kybernetická bezpečnost (audit a testování zranitelnosti, GAP analýzy, návrh technicko-organizačních opatření, apod.)
 • SCADA security (řešení pro bezpečnost provozních sítí)
 • Systémy DWDM a komplexní komunikační řešení pro metropolitní síťě

AMEBA: Řešení pro eHealth

 • AMEBA je SW řešení s implementovanou umělou inteligencí, které poskytuje odborné hodnocení a transformaci výsledků mikrobiologických vyšetření. AMEBA nabízí využití výsledků laboratorních testů k podpoře prevence nozokomiálních nákaz a ke zlepšení léčby ATB. Oprávnění příjemci v nemocnici přijímají online oznámení s výsledky v nejkratší možné době. Uživatel pracuje s informacemi v jednoduchém a srozumitelném formátu s použitím grafického zobrazení a statistiky.

Consulting

Hledáte odpověďna otázku, kam by mělo směřovat vaše IT v příštích letech? Chcete se zbavit Vendor Lock-in, ale nevíte jak? Chtěli byste vypracovat transformační plán? Hledáte vhodný dotační titul pro financování vašich aktivit a projektů?

Komplexní příprava ICT projektů

 • Business analýza (BA)
 • Studie proveditelnosti (FS) a Cost Benefit Analýza (CBA)
 • Návrh infrastruktury a provozu, analýza AS-IS/TO-BE
 • Podklady pro výběr dodavatele ICT řešení (technické specifikace, katalogy služeb, apod.)

Strategické dokumenty

 • Informační/ICT strategie
 • Návrh Enterprise (podnikové) Architektury
 • Návrh technologické platformy a infrastruktury pro naplnění strategických cílů organizace
 • Posouzení efektivity provozu ICT a návrh optimalizace formou katalogu technicko- organizačních opatření v organizaci

Služby projektové kanceláře a dozoru

 • Sjednocení/standardizace a implementace metodiky projektového řízení a administrace řízení projektů/programů formou projektové kanceláře
 • Personální obsazení jednotlivých rolí v rámci projektové kanceláře

Dotace

 • Zajistíme vše potřebné od výběru vhodného programu přes sestavení žádosti až po administraci projektu.

Náš tým

Jádro našeho týmu expertů tvoří specialisti v rolích Enterprise/Security Architekt, Manažer bezpečnosti, Projektový manažer, Solution Architekt, Manažer provozu a Procesní a Business analytik.

Kompetence a certifikace

 • TOGAF® 9
 • PRINCE2 Practitioner
 • Information Security Management Systems
 • Enterprise (Security) Architectures
 • Virtualization / Cloud Computing
 • Master Data Management / GDPR
 • IT Service Management
 • kybernetická a informační bezpečnost
 • řízení provozu ICT
 • řízení rizik
 • řízení kontinuity (BCM)
 • řízení bezpečnosti (Security Operations Center - SOC)
 • cloudová bezpečnost
 • security governance
 • audit ICT
 • IT Governance
 • ITIL bezpečnostní audit
 • znalost ISO 270XX, ISO 25999, AS/NZS 4360, BASEL II, BOZP, OHSAS

Kontakty

Business Solution Consulting s.r.o.

Padovská 585/4

109 00 Praha - Horní Měcholupy

IČO: 05082757, DIČ: CZ05082757

Dalibor Šmejkal

CEO

+420 736 519 697

Juraj Žoldák

CEO

+420 737 221 128